Live meeluisteren

Via deze link is het mogelijk om de dienst en/of de toespraak op de begraafplaats mee te luisteren, als de familie dit wenst.

Condoleances & informatie