Begrafenisverzorging Dorst verzorgt tevens de levering van gedenkstenen.

Nazorg

Enkele weken na de begrafenis wordt contact opgenomen met de nabestaanden voor de nazorg.

Bij dit gesprek worden eventuele dankbetuigingen in de vorm van kaartjes en/of advertenties opgesteld.
Daarnaast kan er eveneens al over een gedenksteen gesproken worden.

 

Dankbetuigingen

Door de vorm van een dankbetuiging hebben nabestaanden de mogelijkheid mensen te bedanken voor hun medeleven, na het overlijden van een dierbare. Over het algemeen worden dankbetuigingen ongeveer 5 á 6 weken na de begrafenis verstuurd. Dankbetuigingen worden veelal in dezelfde vorm als de rouwbrief opgesteld. De verschillende mogelijkheden zijn bespreekbaar en zijn zeer flexibel omdat wij deze dankbetuigingen eveneens in eigen beheer drukken.

 

Grafmonumenten

Begrafenisverzorging Dorst verzorgd tevens de levering van gedenkstenen/ grafmonumenten. De keuze van deze gedenkstenen is zeer uitgebreid. Er kan een keuze gemaakt worden uit een enkele of dubbele, een staande of liggende steen. Voor meer informatie en vrijblijvend advies mag altijd contact met ons opgenomen worden.

Voor foto’s van verschillende gedenkstenen:

Alle Gedenkstenen

Grafpiëteit Stichting

De Grafpiëteit Stichting tot instandhouding van graven is opgericht voor het regelen van een langere graftermijn dan bij de betreffende gemeente mogelijk is. Bij een particulier-/ huurkoopgraf is een aangekochte grafrusttermijn van 30-40 of 50 jaar. Bij een dubbel huurkoopgraf betreft dit de datum van uitgifte van het eerste graf. Na het verstrijken van deze grafrusttermijn kan deze periode per 10 jaar verlengt worden. Het is mogelijk om het beheer van het graf over te dragen aan de Grafpiëteit Stichting.

Deze stichting draagt zorg voor het beheer van de grafrechten en het monument. Daarnaast draagt deze stichting er zorg voor dat het graf niet voortijdig geruimd kan worden, afhankelijk van de vastgelegde termijn. Voor veel families is dit een veilig gevoel.

Dit houdt in dat nabestaanden na afloop van de termijn niet de gehele familie meer langs behoeven voor inzamelen van geld voor de onderhoudskosten of het verlengen van de graftermijn. In praktijk komt het er helaas vaak om neer dat een merendeel van de familie hier geen medewerking meer aan verleend.

Wilt u meer informatie over deze dienstverlening kijk dan op de site van de Grafpiëteit Stichting.

Grafpiëteit Stichting website