Grafpiëteit Stichting

De Grafpiëteit Stichting tot instandhouding van graven is opgericht voor het regelen van een langere graftermijn dan bij de betreffende gemeente mogelijk is. Bij een particulier-/ huurkoopgraf is een aangekochte grafrusttermijn van 30-40 of 50 jaar. Bij een dubbel huurkoopgraf betreft dit de datum van uitgifte van het eerste graf. Na het verstrijken van deze grafrusttermijn kan deze periode per 10 jaar verlengt worden. Het is mogelijk om het beheer van het graf over te dragen aan de Grafpiëteit Stichting.

Deze stichting draagt zorg voor het beheer van de grafrechten en het monument. Daarnaast draagt deze stichting er zorg voor dat het graf niet voortijdig geruimd kan worden, afhankelijk van de vastgelegde termijn. Voor veel families is dit een veilig gevoel.

Dit houdt in dat nabestaanden na afloop van de termijn niet de gehele familie meer langs behoeven voor inzamelen van geld voor de onderhoudskosten of het verlengen van de graftermijn. In praktijk komt het er helaas vaak om neer dat een merendeel van de familie hier geen medewerking meer aan verleend.

Wilt u meer informatie over deze dienstverlening kijk dan op de site van de Grafpiëteit Stichting.

Grafpiëteit Stichting website