Op basis van onze ervaring zijn wij in staat te adviseren over de mogelijkheden die bij u passen.

Wilsbeschikking

Rondom een begrafenis dient alles goed geregeld te zijn. Het is van belang om stil te staan bij uw eigen wensen, alles dient namelijk naar uw wens te verlopen.

Speciaal hiervoor is de mogelijkheid een wilsbeschikking op te stellen. Tijdens het opstellen van de wilsbeschikking kunnen wij u met raad en daad bijstaan. Op basis van onze ervaring zijn wij in staat te adviseren over de mogelijkheden die bij u passen. In deze bespreking kan tevens de rest van de familie betrokken worden zodat deze geïnformeerd zijn over de voorbespreking van de begrafenis.

In een voorbespreking komen allerlei aspecten aan de orde:

 • Invulling van de begrafenis.
 • Laatste verzorging.
 • Kist.
 • Opbaring.
 • Dragers.
 • Rouwauto.
 • Eventuele volgauto’s.
 • De locatie van de rouwdienst
 • etc.

Wilsbeschikking ‘Zo wil ik mijn begrafenis’

boekje-zo-wil-ik-het-als-mijn-sterven-daar-is

Wij kunnen alle mogelijkheden uitleggen en u kunt uw wensen kenbaar maken in de wilsbeschikking ‘Zo wil ik mijn begrafenis’.. Dit boekje kan geheel vrijblijvend en kosteloos bij ons aangevraagd worden.

Als u behoefte heeft aan een gesprek of u wilt een wilsbeschikking aanvragen dan mag u contact met ons opnemen.

De stichting draagt zorg voor de gelden die in de stichting gestort worden en hiermee gereserveerd zijn voor begrafenissen.

Stichting Depositofonds

Stichting depositofonds begrafenisgelden Begrafenisverzorging Dorst is een stichting zoals de naam het al aangeeft. De stichting draagt zorg voor de gelden die in de stichting gestort worden en hiermee gereserveerd zijn voor begrafenissen. De stichting heeft een bestuur wat gevormd wordt door Paul Dorst (voorzitter), Erik Maljaars (secretaris) en Leen de Bruine (penningmeester).

Voor wie is het deposito?

Het depositofonds is er in principe voor iedereen. Om een storting te doen in het depositofonds is geen leeftijdsgrens verbonden. Het fonds heeft juist voor mensen die op hogere leeftijd een uitvaartverzekering af willen sluiten een meerwaarde. Het afsluiten van een betreffende verzekering is dan vaak niet meer mogelijk of alleen tegen hoge premiekosten.

Juist het depositofonds kan in betreffende gevallen een meerwaarde zijn. De eigen financiële middelen worden dan veilig gesteld voor de begrafenis.

Waarom depositofonds?

Als u niet verzekerd bent kan het depositofonds een oplossing zijn. Dit betekent wel dat de begrafenis met eigen middelen vergoed zal worden. Doordat het bedrag voor de kosten van de begrafenis of een gedeelte hiervan al voldaan is aan de stichting worden nabestaanden niet belast met de financiële afwikkeling van de begrafenis. De machtigingen die een eventuele partner of kinderen hebben komen namelijk bij een overlijden vaak te vervallen. Om in aanmerking te komen voor het depositofonds worden verder geen eisen gesteld. Er is geen maximumleeftijd en er is geen vaste maandelijkse premie. De opdrachtgever bepaalt namelijk zelf hoeveel en wanneer het geld gestort wordt. In overleg mag dit uiteraard ook een maandelijkse vaste bijdrage zijn. Een deposito is eigenlijk een spaarvorm voor de begrafenis.

Het kan fiscaal aantrekkelijk zijn om een bedrag te storten in het depositofonds. Een deel van het gestorte bedrag is vrijgesteld van belasting. In 2017 bedraagt het bijgestelde bedrag €6.977,00 per persoon. Hierdoor kan het deposito een aantrekkelijke optie zijn. Voor de voorwaarden hiervan adviseren we u om de voorwaarden, die voor u van toepassing zijn, te checken op belastingdienst.nl.

Daarnaast kan het storten in het depositofonds ook voordelig zijn voor het in aanmerking komen van overige toeslagen.

Hoe werkt het depositofonds?

Voor de storting in het depositofonds kan contact opgenomen worden met het bestuur of rechtstreeks met Begrafenisverzorging Dorst. Vooraf kunnen de wensen met betrekking tot de begrafenis besproken worden. Deze wensen kunnen vastgelegd worden in een wilsbeschikking. Het opzetten van een wilsbeschikking kan eveneens een steun zijn voor nabestaanden. Aan de hand van de wensen kan een globale kostenindicatie opgezet worden zodat voor de opdrachtgever inzichtelijk is welk bedrag of een gedeelte van het bedrag in het depositofonds gestort kan worden.

Nadat de wensen met betrekking tot de storting in het depositofonds besproken zijn wordt een overeenkomst opgesteld. In de overeenkomst worden de afspraken schriftelijk vastgelegd. Het gestorte bedrag en de op te bouwen rente blijft uitsluitend bestemd voor het voldoen van de begrafeniskosten. Het gestorte bedrag kan altijd nog verhoogd worden.

Jaarlijks ontvangt de opdrachtgever een bericht van het saldo per 31 december, alsmede van het dan geldende rentepercentage. Dit rentepercentage wordt door het bestuur vastgesteld. Het eventueel resterend bedrag, na het voldoen van de begrafeniskosten, wordt teruggestort aan de opdrachtgever van de begrafenis.

Voordelen deposito:

 • Geen maximumleeftijd
 • Geen periodieke premie
 • Keus aan opdrachtgever wanneer en welk geldbedrag gestort wordt
 • Jaarlijkse rentebijschrijving
 • Financiële zekerheid voor nabestaanden
 • Fiscaal voordeel
 • Vrije wensen m.b.t. besteding